Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
ProjektyŻycie szkoły

Warto dyskutować!

Mijający semestr upłynął nam pod znakiem różnorodnych dyskusji i klasowych debat. Nauczyciele pracujący w zespole APU (Analiza Prac Uczniów) opracowywali scenariusze zajęć i przygotowywali zadania, które miały na celu rozwijanie u uczniów umiejętności prowadzenia dialogów i dyskutowania z zachowaniem ustalonych zasad. Dobrze dobrane zadania inspirowały naszych uczniów do aktywnego szukania rozwiązań postawionego problemu, do właściwego argumentowania, wnioskowania. Uczyliśmy się, o tym jak ważne jest okazywanie szacunku i wzajemne słuchanie się rozmówców. W klasach 2c, 3a, 3b i 3c dzieci dyskutowały „O patriotyzmie”, „O tym co to znaczy dobra zabawa?”, „O bezpieczeństwie podczas ferii zimowych – gdzie i jak się bawić? , co robić w czasie wolnym od zajęć?”, „O szkole – co możemy zrobić, by szkoła była szkołą naszych marzeń?” i na wiele innych interesujących dzieci tematów. Uczniowie wymieniając pomysły i dyskutując, uczą się od siebie wzajemnie, poznają różne punkty widzenia oraz bardziej angażują się w naukę.

Z okazji zbliżających się ferii życzymy Wszystkim uczniom dobrej , bezpiecznej zabawy i wielu ciekawych dyskusji przy rodzinnym stole. 🙂

Skip to content