Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.

W naszej szkole świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-17.00. Opieką w świetlicy objęci są głównie uczniowie klas I – III. Dzieci mają do dyspozycji trzy  sale, w których mogą bawić się i rozwijać swoje zainteresowania. Praca opiekuńczo – wychowawcza odbywa się według planu pracy świetlicy i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:
– czytanie bajek, baśni, legend, mitów, opowiadań, wierszy,
– zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,
– zajęcia plastyczne origami,
– oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci,
– rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
– gry dydaktyczne i edukacyjne,
– zajęcia tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami,
– rozmowy i pogadanki z dziećmi,
– zajęcia muzyczne, w tym nauka piosenek,
– zabawy ruchowe przy muzyce,
– gry i zabawy sportowe,
– konkursy wiedzy oraz konkursy plastyczne i sportowe,
– zajęcia szachowe.
Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy biorą aktywny udział w przygotowywaniu dekoracji na różne imprezy i uroczystości szkolne.

Dokumenty dotyczące świetlicy znajdują się w zakładce Dokumenty szkolne.

Skip to content