Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Logopeda

Logopeda, czyli kto?

Logopeda zajmuje się głównie diagnozą i korekcją wad wymowy, stymulacją opóźnionego rozwoju mowy, terapią zaburzeń, usprawnianiem komunikacji oraz profilaktyką.

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

Janusz Korczak (z książki: Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku)

Dziecko uczy się mowy tak, jak wielu innych sprawności, które przeradzają się w umiejętności. Nauka poprawnej wymowy to nic innego, jak zastąpienie błędnego wzorca wypowiadania się poprawnym nawykiem.

Co powinno Rodziców zaniepokoić w mowie dziecka?

 • Dziecko słabo komunikuje się z otoczeniem, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą.
 • Nawykowo mówi przez nos, nieprawidłowo oddycha przez usta.
 • Ma ograniczone ruchy języka.
 • Podczas artykulacji głosek [s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, t, d, n] wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę – w każdym wieku jest to wada, z której się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
 • Dziecko zniekształca głoski, zastępuje głoski trudniejsze łatwiejszymi lub nieznanymi w języku polskim.
 • Mówi niepłynnie (powtarza dźwięki mowy, sylaby, wyrazy i/lub przeciąga dźwięki mowy w wyrazach i/lub blokuje się na początku wypowiadanego słowa, zacina, często powtarza głoski, sylaby lub ma problemy z rozpoczęciem mowy).
 • Dziecko ma problemy z budowaniem wypowiedzi, mówi niegramatycznie, zniekształca strukturę wyrazu

Droga Mamo, Drogi Tato!

 • Jeżeli Wasze dziecko ma problemy z wymową pamiętajcie, że nie wystarczą same ćwiczenia z logopedą. Ważne jest Wasze zaangażowanie i systematyczne wykonywanie zaleconych ćwiczeń. Wystarczy 5-10 minut dziennie.
 • Bądźcie cierpliwi, dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię oraz daje dziecku poczucie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
 • Czytajcie dziecku krótkie wierszyki, rymowanki i powtarzajcie je z nim.
 • Pamiętajcie: czas przeznaczony na ćwiczenia logopedyczne jest Waszym wspólnie spędzonym czasem i poświęcacie go swojemu, najukochańszemu dziecku!

Drogi Rodzicu, zapraszam Cię zawsze, gdy:

 • gdy masz wątpliwości co do rozwoju mowy swego dziecka;
 • gdy chcesz podzielić się ważnymi informacjami o swoim dziecku;
 • gdy potrzebujesz dodatkowych wskazówek/instruktażu do pracy z dzieckiem w domu;
 • gdy chcesz uzyskać informacje dotyczące postępów dziecka w terapii.
Skip to content