Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Szkoła Aktywna w Społeczności

Czym jest “Szkoła Aktywna w Społeczności” (SAS)?

„Szkoły Aktywne w Społeczności” – jest to międzynarodowy program, którego celem jest upowszechnianie idei i rozwój placówek promujących partnerstwo między szkołą a społecznością lokalną. Nasza szkoła przystąpiła do projektu w czerwcu 2016r. Tym samym staliśmy się uczestnikami międzynarodowego programu „Szkoła jako centrum rozwoju społeczności lokalnej”, realizowanego od 2003 roku przez wiele instytucji i organizacji z 12 krajów Europy i Azji. W Polsce realizatorem programu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych – ogólnopolska organizacja pozarządowa z Warszawy. Na Mazowszu FIO realizuje go w partnerstwie z trzema placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli: Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

Skip to content