Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Witamy w naszej szkole!

Misja szkoły

W Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie uczymy dzieci szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego. Cenimy i dostrzegamy pracę, wysiłek i zaangażowanie ucznia i nauczyciela. Wychowujemy dzieci w duchu patriotyzmu, dumni z polskiej kultury, tradycji i historii. Uczymy szacunku do innych osób, różnych religii i kultur. Wspieramy wychowawczą rolę rodziny. Szkoła jest naszym wspólnym dobrem.

Wizja szkoły

Działamy po to, aby uczniowie naszej szkoły:
1. Szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jednoczesnym poszanowaniem innych kultur i narodowości,
2. Byli przygotowani do życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Hymn szkoły (pobierz nuty):

Kiedyś chciałeś, by Warszawa była wielka,
Aby kwiaty ją zdobiły, nie ruiny,
By przed wrogiem ochroniła ją Syrenka,
By w mieszkańców sercach zawsze był duch silny.

O, Prezydencie, nasz Patronie,
Jak Ty pragniemy, by stolica wielką była,
By nie zniknęła w Zjednoczonej Europie,
By serc gorących nigdy nie malała siła.
O, Prezydencie, Tyś przykładem
Dla wszystkich ludzi, dla dorosłych i dla dzieci.
Jesteśmy dumni, żeś naszym Patronem,
Żeśmy uczniami szkoły sto czterdziestej trzeciej.

Jak ty chcemy, by stolica była wielka,
Aby z każdej strony kwiaty ją zdobiły,
Aby tarczą osłaniała ją Syrenka,
Też w działaniu nie będziemy szczędzić siły.

Nasz gmach

Posiadamy odnowione sale lekcyjne, przy znakomitej pomocy rodziców. Każda wyposażona jest nie tylko w nowe meble, ławki, krzesełka, ale i w tablicę interaktywną, komputer oraz rzutnik multimedialny. Do wszystkich pomieszczeń doprowadzony jest stacjonarny internet. Lekcje informatyki prowadzone są w dwóch pracowniach. Mamy nowoczesną, oryginalnie urządzoną świetlicę. 

Mamy też czyste i kolorowe korytarze, ozdobione licznymi ilustracjami tworzącymi przyjazną atmosferę. Każdy uczeń ma własną szafkę na klucz, w której może przechowywać swoje rzeczy.

Posiadamy odnowiony, utrzymany w warszawskim klimacie główny hol, który zdobi podobizna naszego patrona, Stefana Starzyńskiego. Turkusowa barwa ścian symbolizuje kreatywność, realizację przyjętej misji, zmianę świata na lepsze, zaczynając od siebie i wychowanie oparte na wartościach.

W naszej szkole znajduje się nowoczesny sklepik ze zdrową żywnością, serwujący także ciepłe potrawy. Jest on położony w widocznym i dostępnym miejscu na parterze.

Nasza nowoczesna biblioteka urządzona jest w funkcjonalny, przyjazny uczniom sposób. Dziecko ma swobodny dostęp do księgozbioru, może obejrzeć wybrane pozycje przed wypożyczeniem, siedząc na wygodnej kanapie. Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i posiada skomputeryzowany proces ewidencji i udostępniania zbiorów.

Nasze nowoczesne drzwi z szybami stały się symbolem naszej otwartości i przejrzystości dla uczniów.

Słuchawki

Na pierwszym piętrze uczniowie mogą się relaksować na kupionych przez Radę Rodziców pufach, zaś na drugim dzieci z klas młodszych mogą się bawić na naklejonych na podłodze grach ruchowych.

Mamy odnowione boiska do piłki nożnej i bieżnię, odświeżone dzięki funduszom z budżetu partycypacyjnego oraz grantom Marszałka województwa mazowieckiego.

Posiadamy kolorowe, przyjazne i zadbane łazienki dla dzieci, które w ostatnich latach wyremontowaliśmy na trzech piętrach dzięki funduszom przekazanym z Fundacji Stefanka oraz środkom finansowym z urzędu dzielnicy.

Dbamy nie tylko o unowocześnienie bazy szkoły. Przede wszystkim skupiamy się na doskonaleniu warsztatu pracy, na lepszym nauczaniu, na odkrywaniu i rozwijaniu talentów dzieci.

Dobre praktyki

Od 2011 roku konsekwentnie wprowadzamy w szkole ocenianie kształtujące. Rozwijanie tego oceniania jest naszą najważniejszą misją. Ocenianie kształtujące (OK) koncentruje się na dobrym nauczaniu i w konsekwencji na efektywnym uczeniu się uczniów. OK polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się uczniów, aby modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną, pomagającą im się uczyć.

Jesteśmy przekonani, że ocenianie kształtujące jest jedną z najlepszych strategii poprawiania procesu uczenia się i nauczania wszystkich uczniów, a nauczyciele najefektywniej doskonalą się, pracując w małych grupach koleżeńskich na terenie szkoły.

Tworzymy w szkole kulturę pracy rady pedagogicznej, w której nauczyciele, wykorzystując doświadczenie z pracy w małych grupach Pomocnych Przyjaciół (PP) i strategie RUN, wspólnie doskonalą proces nauczania i uczenia się oraz koncentrują się na tym, by wszyscy uczniowie uczyli się efektywnie.

Od roku szkolnego 2016/17 jesteśmy “Budzącą Się Szkołą”. W naszej szkole nie ma dzwonków, dzięki czemu na przerwach jest spokojniej i ciszej, panuje lepsza atmosfera do nauki. W wielu miejscach szkoły wiszą duże, czytelne zegary dla uczniów. Wszystkie prace dzieci i informacje umieszczamy w taki sposób, żeby dziecko miało do nich swobodny dostęp. Często stosujemy “odkrzesłowienie” uczniów, organizując pracę w grupach, parach, metodą projektów.

Posiadamy tytuł Lidera Szkół Uczących się… zdjęcie herbu 2023

Skany książki

Wdrażamy nowoczesne metody kształcenia, czego potwierdzeniem… konferencja

Wszystkim radość przynosi Fundacja Rozwoju Dzieci “STEFANKA”. To dzięki niej nasza szkoła może poszczycić się największą liczbą zajęć pozalekcyjnych w gminie Praga-Południe.

ZREALIZOWANIE POWYŻSZYCH ZADAŃ MOŻLIWE BYŁO DZIĘKI OFIARNEJ PRACY RODZICÓW, PROJEKTOM RADY RODZICÓW I ZARZĄDU FUNDACJI “STEFANKA”!

Skip to content