Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog

Pedagog szkolny uzupełnia, pogłębia i rozszerza działalność dydaktyczno-wychowawczą prowadzoną przez nauczycieli. Koordynuje także akcję udzielania pomocy uczniom w formie dofinansowywania posiłków oraz przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych. Organizuje i prowadzi zajęcia wynikające z realizacji Programu Szkolnej Profilaktyki. Prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami; wspiera ich w trudnościach związanych zarówno z nauczaniem jak i wychowaniem. Podejmuje działania interwencyjne zgodne z obowiązującymi w szkole procedurami.

Jeśli:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • chciałbyś pomóc komuś a nie wiesz, w jaki sposób możesz to zrobić
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

– w gabinecie pedagoga szkolnego możesz liczyć na pomoc. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania uczniów
 • Poradnie Zdrowia Psychicznego
 • Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Straż Pożarna
 • Karan
 • Ogniska i świetlice socjoterapeutyczne

Trwa kolejna edycja programu stypendialnego im. Jana Pawła II. Utalentowani uczniowie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, mają szansę na pomoc. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu.

Psycholog

Zapraszam wszystkich, którzy chcą z kimś życzliwym porozmawiać o swoich problemach.

Głównym zadaniem psychologa jest opieka psychologiczna nad uczniami poprzez wsparcie i pomoc psychologiczną oraz poradnictwo. Uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, uzyskać fachową poradę lub  informacje o innych instytucjach i organizacjach pomagających dzieciom i rodzinie.

Drogi Uczniu, mogę Ci pomóc, jeżeli:

– czujesz, że nikt cię nie rozumie,

– nie radzisz sobie z nauką,

– masz problem i potrzebujesz pomocy lub rady,

– dokucza Ci samotność,

nie układają się Ci kontakty z kolegami i koleżankami,

– chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością, pomysłem.

Drogi Rodzicu, zgłoś się do psychologa szkolnego, gdy:

– niepokoi Cię zachowanie twojego dziecka,

– potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

– masz pytania, wątpliwości i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

–  chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.

Rodzice uczniów, którzy chcą skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno–pedagogicznej proszeni są o kontakt z mgr Joanną Kardaś, psycholog opiekującą się naszą szkołą z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4, Warszawa ul. Mińska 1/5, tel. 228102029.

Ważne i ciekawe artykuły, broszury i inne publikacje

NASZA SZKOŁA WŁĄCZYŁA SIĘ W KAMPANIĘ FDN, która pokaże, jak rozmawiać z dziećmi o trudnych sprawach.
Podstawowym narzędziem jest model GADKI – rozmowy na temat kilku prostych zasad, które pomogą ochronić najmłodszych.

G – Gdy mówisz „nie”, to znaczy „nie”
A – Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy
D – Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją
K – Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy do Ciebie
I –  Intymne części ciała są szczególnie chronione.
Zobacz również filmik “GADKI z psem” gdzie w prosty i przyjazny sposób przedstawione są zasady GADEK.

Dopalacze – jak chronić przed nimi nasze dzieci

Zapraszamy do przeczytania broszury o bardzo aktualnym temacie dopalaczy.

Skip to content