Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Fundusz SOS

W Fundacji zależy nam na tym aby jak największa liczba dzieci miała dostęp do zajęć fundacyjnych. Dzieci z trudną sytuacją finansową mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu stypendialnego SOS. Dofinansowanie przyznawane jest na część opłaty za zajęcia (do 50% procent kosztu zajęć).

W zależności jakimi dysponujemy środkami w funduszu taka jest wysokość dofinansowania.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie dla swojego dziecka?

– wystarczy wypełnić Formularz aplikacyjny i złożyć go do koordynatora Fundacji Magdy Wojnarowskiej bądź wysłać do

Marty Kozłowskiej (koordynatora funduszu SOS) – m.j.kozlowska@gmail.com

– czas składania aplikacji upływa 10.10.2018

Komisja stypendialna w składzie: przedstawiciel dyrekcji szkoły, przedstawiciel zarządu Fundacji, pedagog szkolny, koordynator Fundacji ds Funduszu SOS orzekają o wysokości przyznanego stypendium.

Jak można wesprzeć fundusz stypendialny Fundacji?

Środki w funduszu gromadzone są z dobrowolnych wpłat rodziców na cele stypendialne, nadpłat przepisanych za zgodą rodziców na fundusz stypendialny oraz ze środków gromadzonych przez Fundację na rzecz szkoły (o wielkości kwoty przepisanej na Fundusz decyduje dyrektor szkoły).

Jeśli chcesz wesprzeć fundusz stypendialny Fundacji lub masz pomysł na gromadzenie funduszy:

1)      Napisz do Marty Kozłowskiej  m.j.kozlowska@gmail.com

2)      Wpłać dowolną kwotę na konto Fundacji w tytule wpisując ,,na fundusz stypendialny SOS”.

 

 

Dziękujemy!

 Fundacja Stefanka

Skip to content