Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Historia szkoły

Trudne początki

Szkoła Podstawowa nr 143 powstała we wrześniu 1945 r. Pierwszym jej kierownikiem była Halina Borkowska-Sadowska. W 1939 r. pełniła funkcję komendanta cywilnej obrony Śródmieścia. Znała osobiście prezydenta Stefana Starzyńskiego, co w znacznym stopniu wpłynęło na fakt wyboru patrona.

W pierwszych latach istnienia szkoła mieściła się w prywatnym budynku przy ul. Saskiej 103. Dzieci uczyły się w godzinach popołudniowych, ponieważ rano odbywały się lekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 173. Warunki pracy były wyjątkowo trudne. Brakowało dosłownie wszystkiego. Dzieci siedziały na krzesłach przyniesionych z domu. Pokój nauczycielski był w łazience. Był to jednak czas entuzjazmu, nadziei, radości i odbudowy.

Przenosiny na ul. Zwycięzców

Nadszedł dzień, kiedy szkoła przeniosła się do baraku przy ul. Zwycięzców 36, gdzie teraz znajduje się osiedle „Meksykańska”. W baraku dobudowano salę gimnastyczną, bibliotekę, urządzono pięć sal lekcyjnych. Lekcje odbywały się wszędzie: na korytarzu, w kątach sali, na powietrzu. Dzieci mówiły do siebie cichutko, czasem siedziały po turecku. „Z chwilą otrzymania siedziby w baraku zaczęliśmy myśleć o wyborze patrona”, wspominała p. Sadowska. Od pierwszej chwili jedynym kandydatem był Polak – bohaterski prezydent Stefan Starzyński. W 1948 roku w siedzibie placówki, ówczesny kurator warszawski, p. Szczepan Kowalczyk zatwierdził imię szkoły.

Od września 1954 placówką kierowali: p. Adam Gruberski, a następnie p. Ryszard Kawalec. Było wtedy 1000 uczniów, którzy uczęszczali do 21 oddziałów, ucząc się w 5 salach! Nic wiec dziwnego, że Komitet Rodzicielski rozpoczął batalię o nowy budynek.

W sierpniu 1963 szkoła na krótko została przeniesiona na ul. Saską 59. „Na plecach przenosili uczniowie ławki, piłki wylatywały na jezdnię” wspomina p. Barbara Domańska.

Nowa lokalizacja

W latach 1963/64 otrzymaliśmy nowoczesny gmach przy alei Stanów Zjednoczonych 27. Dyrektorami wówczas byli Halina Olejniczak-Poźniak, Gustaw Rapacki i Alicja Ballue. To za jej kadencji Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.

W roku szkolnym 1979/80, kiedy pracą kierowała dyrektor Elżbieta Janowicz, przyjęliśmy opiekę nad symbolicznym grobem Stefana Starzyńskiego. Szkołę odwiedzali często: dyrektor Muzeum Narodowego, były współpracownik prezydenta prof. Stanisław Lorentz, a także autor wielu książek o patronie, prof. Marian Drozdowski.

W roku szkolnym 1982/83 dyrektorem był Witold Marczak, a już rok później Dorota Protalińska. Za jej kadencji ustanowiono Nagrodę Patrona, którą wręczano najlepszym uczniom.

Dary dla szkoły

W 1986 r. dyrektorem szkoły została Jolanta Drobot. W roku 1988 obchodzono uroczyście 40-tą rocznicę nadania imienia. Szkoła otrzymała popiersie prezydenta, dłuta Henryka Tarkowskiego. Był to dar Ministerstwa Kultury i Sztuki. Podczas przygotowań do uroczystości, rodzice społecznie urządzili salę Stefana Starzyńskiego, o której p. prof. Drozdowski mówił, „małe muzeum wielkiego Polaka”.

W 1990 roku otrzymaliśmy niezwykły dar. Artysta Saskiej Kępy, nieżyjący już p. Janusz Wilden, przekazał nam wszystkie swoje obrazy, rysunki i rzeźby.

W 1993 roku rzeźbiarz p. Bohdan Chmielewski wykonał społecznie dla szkoły płaskorzeźbę prezentującą postać Stefana Starzyńskiego.

Od dnia 1 września 2001 roku do 31 sierpnia 2006 roku obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani Halina Weintz.

Bardzo ważne znaczenie w życiu człowieka ma wychowanie patriotyczne, szacunek do symboli związanych z małą i dużą ojczyzną – szkołą, dzielnicą, miastem, państwem. Dlatego też w październiku każdego roku aktywnie włączamy się do przygotowania obchodów Dnia Patrona naszej szkoły – Stefana Starzyńskiego. Przygotowujemy wraz z uczniami spektakle muzyczno-taneczne, spotkania poetyckie, przedstawienia teatralne. Dzieci z wielkim zapałem realizują swoje twórcze wyobrażenia, korzystając z różnorodnych technik. Prezentujemy prace plastyczne, związane z postacią patrona szkoły oraz Warszawy. Bierzemy udział we wszystkich uroczystościach związanych ze Stefanem Starzyńskim.

We wrześniu 2004 roku delegacja uczniów naszej szkoły, pod opieką pani dyrektor Haliny Weintz, brała udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej patronowi naszej szkoły przy al. Niepodległości (róg ul. Dąbrowskiego), w pobliżu miejsca zamieszkania Stefana Starzyńskiego. Honorowymi gośćmi tej uroczystości byli: prezydent m.st. Warszawy Lech Kaczyński, Burmistrz Dzielnicy Mokotów, przedstawiciel rodu Starzyńskich – wnuk brata naszego patrona.

W każdym roku szkolnym harcerze włączają się w przygotowanie obchodów Dni Patrona. Uczniowie pod opieką wychowawców klas chodzą na wycieczki po Warszawie śladami Stefana Starzyńskiego.

Od 1 września 2006 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła Ewa Węgrzyn-Kamela.

Pomnik Stefana Starzyńskiego przy Saskiej

15 września 2008 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia, przeniesionego z Ogrodu Saskiego, pomnika patrona SP 143 – prezydenta Stefana Starzyńskiego. W uroczystości wzięli udział członkowie społeczności szkolnej, władz miasta i dzielnicy, z p. Hanną Gronkiewicz-Waltz na czele.

Od 2009 roku funkcję dyrektora pełni Krystyna Jakubowska.

W latach 2012-2014 wszyscy nauczyciele wzięli udział w programie RUN – Rozwijanie uczenia się i nauczania. Praca w programie opierała się na współpracy nauczycieli w ramach grup Pomocnych Przyjaciół.

Do dziś prowadzimy w szkole spacery edukacyjne, OK-obserwacje i nauczyciele pracują nad wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, uczestnicząc w zespole APU (Analiza Prac Uczniów).

Skip to content