Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Szkoła Podstawowa numer 143 imienia Stefana Starzyńskiego znajduje się na alei Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 143, widok na główne wejście od ulicy Saskiej.

Do szkoły można wejść głównym wejściem oraz bocznym.

Do bocznego wejścia prowadzi ścieżka na prawo za bramą szkoły.

Widok na boczne wejście Szkoły Podstawowej nr 143.

Boczne wejście prowadzi prosto do szkolnej szatni.

Widok na szkolną szatnię.

Szkoła posiada duże boisko oraz plac zabaw.

Widok na plac zabaw oraz boisko.

Blisko głównego wejścia szkoły są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Widok na szkolny parking dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Saskiej.

W szkolnej bibliotece znajduje się dużo książek i wygodne kanapy, na których można usiąść i poczytać.

Widok na szkolną bibliotekę.

Wchodząc głównym wejściem po prawej stronie znajduje się portiernia.

Jeśli się zgubisz, możesz zapytać o drogę osobę pracującą w portierni.

Widok na portiernię, po prawej stronie widoczne wejście główne.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się drzwi do sekretariatu.

Widok na drzwi do sekretariatu w centralnej części zdjęcia.

Jeśli chcesz coś załatwić lub uzyskać informację, możesz to zrobić w sekretariacie.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kontakt do Sekretariatu:
e-mail:  sp143@eduwarszawa.pl
nr telefonu: 22 617 72 32

Widok na biuro sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 143.

Dyrektorem szkoły jest Pani Krystyna Jakubowska.

Zdjęcie z uroczystości szkolnych. Pani Dyrektor przemawia do uczniów.

Cel szkoły

Szkoła zajmuje się kształceniem i wychowaniem dzieci w wieku od lat 7.

W szkole pracują nauczyciele, pracownicy sekretariatu, pracownicy obsługi i administracji.

Skip to content