Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Prace uczniówProjektyŻycie szkoły

Dzień projektowy w klasach 6

Kolejny dzień projektowy w naszej szkole za nami. Tym razem motywem głównym była edukacja poprzez zadania interdyscyplinarne, mające zwrócić uwagę na ograniczone zasoby wód na Ziemi i sposoby przeciwdziałania ich nadmiernej utracie. Finalnie każda klasa wykonała własną ,,Niebieską Księgę” zawierającą zbiór wszystkich opracowanych zadań.

W ramach grupowej pracy na lekcji uczniowie charakteryzowali między innymi zróżnicowanie wód pod względem ich zasobów na Ziemi (z podziałem na wody słone, wody słodkie: płynące, stojące, podziemne i zamknięte w lodowcach). Ponadto wykonywali zadania matematyczne, mające na celu uświadomienie min. dziennego, miesięcznego i rocznego zużycia wody w naszych gospodarstwach domowych, w różnych formach i kosztów, jakie ponosimy poprzez nasze niewłaściwe nawyki.

Nie zabrakło również tematyki językowej. Wszystkie grupy opracowywały hasła dotyczące związków frazeologicznych tematycznie powiązanych z wodą. Hasło plus opis dotyczący jego znaczenia utrwalano w formie graficznej przy użyciu symbolicznych kropel wody. Na koniec każdy zespół wykonał w języku angielskim plakat reklamowy własnej marki filtra do wody. Kreatywność w tworzeniu logo i hasła promocyjnego, miały głównie na celu zachęcenia klientów do korzystania z butelek wielokrotnego użytku, co przyczynia się do zmniejszenia ilości produkowanego plastiku.

Tego dnia poruszyliśmy wiele ważnych zagadnień, dużo sobie uświadomiliśmy jak wartościowe są zasoby wody, której mamy coraz mniej. Spróbujemy nowo poznane proekologiczne nawyki zastosować w życiu codziennym dla dobra naszego i planety.

Skip to content