Projekt pilotażowy “Zadanie domowe z głową”

W trosce o jakość i efektywność nauczania nasza szkoła przystąpiła w tym roku do pilotażowego projektu Warszawskiego Centrum Edukacji „Zadanie domowe z głową”. W jego ramach powołaliśmy zespół, którego działania mają zmierzać do stworzenia szkolnych zasad zadawania prac domowych.

Informacje związane z rozwojem projektu będą zamieszczane na stronie szkoły w zakładce Szkoła -> Projekty -> Zadanie domowe z głową.

Skip to content