Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
OgłoszeniaPomoc psychologiczno-pedagogicznaWarsztaty

Warsztaty dla uczniów o uzależnieniu od telefonów

Fonoholizm to coraz popularniejsze zjawisko, polegające na nadużywaniu urządzeń elektronicznych (głównie telefonów) przez dzieci i młodzież.

Jak pokazują polskie badanie „EU KIDS Online” z 2018 roku podaje, że 82% badanych w wieku 9-17 lat codziennie korzysta ze smartfona. I nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, jak podaje „Raport z badań. Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce”, że istnieje grupa uczniów, która często, bądź bardzo często korzysta z telefonu komórkowego nie tylko na przerwach (60,9%), ale również w trakcie trwania zajęć lekcyjnych (32,6%).

Aby przeciwdziałać zjawisku, które niestety nie omija również naszej młodzieży, do współpracy zaprosiliśmy Fundację Dbam o Mój Z@sięg realizującą warsztaty przeznaczone dla klas 4-8 pt. Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom. Koszt 90 minutowego warsztatu to 700 zł. Termin realizacji uzależniony jest od liczby chętnych klas. Podczas warsztatu uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się:
– czym jest fonoholizm i jak rozróżnić takie pojęcia jak uzależnienie, nałóg, nawyk
– jakie są najważniejsze zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego wykorzystywania urządzeń mobilnych i jakie są objawy ich nadużywania
– jak wprowadzić zasady higieny cyfrowej do codziennego życia, aby odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii i uniknąć e-uzależnień oraz problemów wynikających z nieodpowiedniego korzystania z internetu i smartfona

Zainteresowane klasy mogą skontaktować się z wychowawcą, który przekaże namiar na osobę zajmującą się koordynacją projektu z ramienia szkoły.
Jak mówi dr Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg: “Spróbujmy nasze dzieci wysłać na detoks. Niech nie szukają w smartfonach poczucia akceptacji i tożsamości. One nie są świadome ryzyka wirtualnego życia, zapełniają sobie jedynie pustkę, która się dzieje. Wyposażmy je w wiedzę, która pokaże konsekwencje pewnych zatraceń”.

Skip to content