Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
KonkursyOgłoszeniaŚwietlica

Konkurs kolędy i piosenki świątecznej

CELE KONKURSU:
– Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
– Rozbudzanie w dzieciach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek, piosenek o tematyce świątecznej.
– Prezentacja talentów muzycznych.
– Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
– Promowanie twórczego spędzania wspólnego czasu z rodziną

ORGANIZATOR:
Świetlica / Szkoła Podstawowa nr 143 im Stefana Starzyńskiego w Warszawie

WARUNKI KONKURSU:
– Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Warszawie (Dzielnicy Praga Południe).
– W konkursie może wziąć udział 3 wykonawców z jednej szkoły: soliści lub zespoły (dwu, trzyosobowe).
– Jeden uczestnik lub zespół może zaprezentować jeden utwór.
– Dobór repertuaru jest dowolny zgodny z tematyką konkursu.
– Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.
– Ścieżki dźwiękowe [(akompaniament na nośnikach CD (pliki audio)] nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się czasowy playback (np. fragment refrenu).
– Organizator ustala kolejność występów.
– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA z płytą CD do dnia 02.12.2022 r. do organizatora konkursu. Płyta powinna zawierać metryczkę: tytuł piosenki, imię i nazwisko wykonawcy, wiek, placówkę.
– Konkurs odbędzie się dnia 12.12.2022 r. w Szkole Podstawowej nr. 143 w Warszawie, o godzinie 15:30 na 2 piętrze korytarz.
– Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
– Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.

KRYTERIA OCENY:
Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów
– umuzykalnienie, dykcja
– prezencja muzyczna (kostiumy),
– pomysłowość,
– naturalna i przekonywująca interpretacja

INFORMACJE KOŃCOWE:
Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem. Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym.
Wszelkich informacji udziela koordynator p. Magdalena Skiba
Pytania należy wysyłać na adres e-mail : M.Skiba@eduwarszawa.pl

Organizatorzy:
Katarzyna Czebreszuk,
Monika Bućko,
Jolanta Postek,
Magdalena Skiba,
Anna Świeżak

Skip to content