Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Życie szkoły

Wiosenna geometria

Jak wiosnę witały klasy IV? Podczas lekcji matematyki robiły sześcianiki… Wiosenna lekcja matematyki była lekka, łatwa i przyjemna – chociaż początki były trudne. Wykonanie sześcianów z origami wymagało skupienia, precyzji i współpracy. Za to efekt ostateczny bardzo czwartoklasistom się podobał!

Skip to content