O szkole

Misja szkoły

W Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie uczymy dzieci szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego. Cenimy i dostrzegamy pracę, wysiłek i zaangażowanie ucznia i nauczyciela. Wychowujemy dzieci w duchu patriotyzmu, dumni z polskiej kultury, tradycji i historii. Uczymy szacunku do innych osób, różnych religii i kultur. Wspieramy wychowawczą rolę rodziny.

Szkoła jest naszym wspólnym dobrem.

Wizja szkoły

Działamy po to, aby uczniowie naszej szkoły:
1. Szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jednoczesnym poszanowaniem innych kultur i narodowości,
2. Byli przygotowani do życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Hymn szkoły (pobierz nuty):

Kiedyś chciałeś, by Warszawa była wielka,
Aby kwiaty ją zdobiły, nie ruiny,
By przed wrogiem ochroniła ją Syrenka,
By w mieszkańców sercach zawsze był duch silny.

O, Prezydencie, nasz Patronie,
Jak Ty pragniemy, by stolica wielką była,
By nie zniknęła w Zjednoczonej Europie,
By serc gorących nigdy nie malała siła.
O, Prezydencie, Tyś przykładem
Dla wszystkich ludzi, dla dorosłych i dla dzieci.
Jesteśmy dumni, żeś naszym Patronem,
Żeśmy uczniami szkoły sto czterdziestej trzeciej.

Jak ty chcemy, by stolica była wielka,
Aby z każdej strony kwiaty ją zdobiły,
Aby tarczą osłaniała ją Syrenka,
Też w działaniu nie będziemy szczędzić siły.

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 143 powstała we wrześniu 1945 r. Pierwszym jej kierownikiem była Halina Borkowska-Sadowska. W 1939 r. pełniła funkcję komendanta cywilnej obrony Śródmieścia. Znała osobiście prezydenta Stefana Starzyńskiego, co w znacznym stopniu wpłynęło na fakt wyboru patrona.

W pierwszych latach istnienia szkoła mieściła się w prywatnym budynku przy ul. Saskiej 103. Dzieci uczyły się w godzinach popołudniowych, ponieważ rano odbywały się lekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 173. Warunki pracy były wyjątkowo trudne. Brakowało dosłownie wszystkiego. Dzieci siedziały na krzesłach przyniesionych z domu. Pokój nauczycielski był w łazience. Był to jednak czas entuzjazmu, nadziei, radości i odbudowy.

Nadszedł dzień, kiedy szkoła przeniosła się do baraku przy ul. Zwycięzców 36, gdzie teraz znajduje się osiedle „Meksykańska”. W baraku dobudowano salę gimnastyczną, bibliotekę, urządzono pięć sal lekcyjnych. Lekcje odbywały się wszędzie: na korytarzu, w kątach sali, na powietrzu. Dzieci mówiły do siebie cichutko, czasem siedziały po turecku. „Z chwilą otrzymania siedziby w baraku zaczęliśmy myśleć o wyborze patrona”, wspominała p. Sadowska. Od pierwszej chwili jedynym kandydatem był Polak – bohaterski prezydent Stefan Starzyński. W 1948 roku w siedzibie placówki, ówczesny kurator warszawski, p. Szczepan Kowalczyk zatwierdził imię szkoły.

Od września 1954 placówką kierowali: p. Adam Gruberski, a następnie p. Ryszard Kawalec. Było wtedy 1000 uczniów, którzy uczęszczali do 21 oddziałów, ucząc się w 5 salach! Nic wiec dziwnego, że Komitet Rodzicielski rozpoczął batalię o nowy budynek.

W sierpniu 1963 szkoła na krótko została przeniesiona na ul. Saską 59. „Na plecach przenosili uczniowie ławki, piłki wylatywały na jezdnię” wspomina p. Barbara Domańska.

W latach 1963/64 otrzymaliśmy nowoczesny gmach przy Alei Stanów Zjednoczonych 27. Dyrektorami wówczas byli Halina Olejniczak-Poźniak, Gustaw Rapacki i Alicja Ballue. To za jej kadencji Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.

W roku szkolnym 1979/80, kiedy pracą kierowała dyrektor Elżbieta Janowicz, przyjęliśmy opiekę nad symbolicznym grobem Stefana Starzyńskiego. Szkołę odwiedzali często: dyrektor Muzeum Narodowego, były współpracownik prezydenta prof. Stanisław Lorentz, a także autor wielu książek o patronie, prof. Marian Drozdowski.

W roku szkolnym 1982/83 dyrektorem był Witold Marczak, a już rok później Dorota Protalińska. Za jej kadencji ustanowiono Nagrodę Patrona, którą wręczano najlepszym uczniom.

W 1986 r. dyrektorem szkoły została Jolanta Drobot. W roku 1988 obchodzono uroczyście 40-tą rocznicę nadania imienia. Szkoła otrzymała popiersie prezydenta, dłuta Henryka Tarkowskiego. Był to dar Ministerstwa Kultury i Sztuki. Podczas przygotowań do uroczystości, rodzice społecznie urządzili salę Stefana Starzyńskiego, o której p. prof. Drozdowski mówił, „małe muzeum wielkiego Polaka”.

W 1990 roku otrzymaliśmy niezwykły dar. Artysta Saskiej Kępy, nieżyjący już p. Janusz Wilden, przekazał nam wszystkie swoje obrazy, rysunki i rzeźby.

W 1993 roku rzeźbiarz p. Bohdan Chmielewski wykonał społecznie dla szkoły płaskorzeźbę prezentującą postać Stefana Starzyńskiego.

Od dnia 1 września 2001 roku do 31 sierpnia 2006 roku obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani Halina Weintz.

Bardzo ważne znaczenie w życiu  człowieka ma wychowanie patriotyczne, szacunek do symboli związanych z małą i dużą ojczyzną – szkołą, dzielnicą, miastem, państwem. Dlatego też we wrześniu każdego roku aktywnie włączamy się do przygotowania obchodów Dnia Patrona naszej szkoły – Stefana Starzyńskiego. Przygotowujemy wraz z uczniami spektakle muzyczno-taneczne, spotkania poetyckie, przedstawienia teatralne. Dzieci z wielkim zapałem realizują swoje twórcze wyobrażenia, korzystając z różnorodnych technik. Prezentujemy prace plastyczne, związane z postacią patrona szkoły oraz Warszawy. Bierzemy udział we wszystkich uroczystościach związanych ze Stefanem Starzyńskim.

We wrześniu 2004 roku delegacja uczniów naszej szkoły, pod opieką pani dyrektor Haliny Weintz, brała udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej patronowi naszej szkoły przy al. Niepodległości (róg ul. Dąbrowskiego), w pobliżu miejsca zamieszkania Stefana Starzyńskiego. Honorowymi gośćmi tej uroczystości byli: prezydent m.st. Warszawy Lech Kaczyński, Burmistrz Dzielnicy Mokotów, przedstawiciel rodu Starzyńskich – wnuk brata naszego patrona.

W każdym roku szkolnym harcerze włączają się w przygotowanie obchodów Dni Patrona. Uczniowie pod opieką wychowawców klas chodzą na wycieczki po Warszawie śladami Stefana Starzyńskiego.

Od 1 września 2006 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła Ewa Węgrzyn-Kamela.

15 września 2008 roku odbyła się  uroczystość odsłonięcia, przeniesionego z Ogrodu Saskiego, pomnika patrona SP 143 – prezydenta Stefana Starzyńskiego. W uroczystości wzięli udział członkowie społeczności szkolnej, władz miasta i dzielnicy, z p. Hanną Gronkiewicz-Waltz na czele.

Od 2009 roku funkcję dyrektora pełni Krystyna Jakubowska.

W latach 2012-2014 wszyscy nauczyciele wzięli udział w programie RUN – Rozwijanie uczenia się i nauczania. Praca w programie opierała się na współpracy nauczycieli w ramach grup Pomocnych Przyjaciół.

Do dziś prowadzimy w szkole spacery edukacyjne, OK-obserwacje i nauczyciele pracują nad wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, uczestnicząc w zespole APU (Analiza Prac Uczniów).

NASZA SZKOŁA ZMIENIŁA SWE OBLICZE

Odnowiono sale lekcyjne, przy znakomitej pomocy rodziców. Każdą wyposażono nie tylko w nowe meble, ławki, krzesełka, ale i w tablicę interaktywną, komputer oraz rzutnik multimedialny.

Do wszystkich pomieszczeń doprowadzony jest stacjonarny internet.

Lekcje informatyki prowadzone są w pracowni wyposażonej w 25 komputerów.

Mamy nową, nowoczesną, oryginalnie urządzoną świetlicę. 

Odnowione klatki schodowe. Czyste, kolorowe i odpowiednio wyposażone korytarze szkolne. Stoją tam też nowe, indywidualne szafki dla uczniów.

Posiadamy odnowiony, utrzymany w warszawskim klimacie główny hol, który zdobi podobizna naszego patrona, Stefana Starzyńskiego. Turkusowa barwa ścian symbolizuje kreatywność, realizację przyjętej misji, zmianę świata na lepsze, zaczynając od siebie i wychowanie oparte na wartościach.

Nasza nowoczesna biblioteka urządzona jest w funkcjonalny, przyjazny uczniom sposób. Dziecko ma swobodny dostęp do księgozbioru, może obejrzeć wybrane pozycje przed wypożyczeniem, siedząc na wygodnej kanapie. Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i posiada skomputeryzowany proces ewidencji i udostępniania zbiorów.

W naszej szkole znajduje się nowoczesny sklepik ze zdrową żywnością, serwujący także ciepłe potrawy. Jest on położony w widocznym i dostępnym miejscu na parterze.

Nasze nowoczesne drzwi z szybami stały się symbolem naszej otwartości i przejrzystości dla uczniów.

W szkole nie ma pokoju nauczycielskiego z prawdziwego zdarzenia. W czasie przerw nauczyciele są w stałym kontakcie z uczniami i są dla nich wsparciem w razie potrzeby.

NASZĄ CHLUBĄ SĄ DWIE NOWOCZESNE SALE JĘZYKOWE (do nauki języków obcych – z indywidualnym stanowiskiem ze słuchawkami i mikrofonem dla każdego ucznia).

Dzieci z klas 0-3 mogą spędzać wolny czas na nowoczesnym placu zabaw, zbudowanym w ramach programu “Radosna szkoła”.

Dbamy nie tylko o unowocześnienie bazy szkoły. Przede wszystkim skupiamy się na doskonaleniu warsztatu pracy, na lepszym nauczaniu, na odkrywaniu i rozwijaniu talentów dzieci.

Od 2011 roku konsekwentnie wprowadzamy w szkole ocenianie kształtujące. Rozwijanie tego oceniania jest naszą najważniejszą misją. Ocenianie kształtujące (OK) koncentruje się na dobrym nauczaniu i w konsekwencji na efektywnym uczeniu się uczniów. OK polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się uczniów, aby modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną, pomagającą im się uczyć.

Jesteśmy przekonani, że ocenianie kształtujące jest jedną z najlepszych strategii poprawiania procesu uczenia się i nauczania wszystkich uczniów, a nauczyciele najefektywniej doskonalą się, pracując w małych grupach koleżeńskich na terenie szkoły.

Tworzymy w szkole kulturę pracy rady pedagogicznej, w której nauczyciele, wykorzystując doświadczenie z pracy w małych grupach Pomocnych Przyjaciół (PP) i strategie RUN, wspólnie doskonalą proces nauczania i uczenia się oraz koncentrują się na tym, by wszyscy uczniowie uczyli się efektywnie.

Od roku szkolnego 2016/17 jesteśmy “Budzącą Się Szkołą”. W naszej szkole nie ma dzwonków, dzięki czemu na przerwach jest spokojniej i ciszej, panuje lepsza atmosfera do nauki. W wielu miejscach szkoły wiszą duże, czytelne zegary dla uczniów. Wszystkie prace dzieci i informacje umieszczamy w taki sposób, żeby dziecko miało do nich swobodny dostęp. Często stosujemy “odkrzesłowienie” uczniów, organizując pracę w grupach, parach, metodą projektów.

Wszystkim radość przynosi Fundacja Rozwoju Dzieci “STEFANKA”. To dzięki niej nasza szkoła może poszczycić się największą liczbą zajęć pozalekcyjnych w gminie Praga-Południe.

ZREALIZOWANIE POWYŻSZYCH ZADAŃ MOŻLIWE BYŁO DZIĘKI OFIARNEJ PRACY RODZICÓW, PROJEKTOM RADY RODZICÓW I ZARZĄDU FUNDACJI “STEFANKA”!

Skip to content