Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Doradztwo zawodoweŻycie szkoły

Spotkanie z uczniem technikum zawodowego

W naszej szkole 10 czerwca gościem lekcji doradztwa zawodowego w klasach 7a i 7c był Szymon Świątek, uczeń 2 klasy Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. “Kolejówki”. Szymon w bardzo barwny sposób opowiadał o swojej szkole, praktykach zawodowych, wymaganych predyspozycjach do zawodu oraz ograniczeniach zdrowotnych. Największą atrakcją tego spotkania poza wspaniałymi opowieściami były zaprezentowane akcesoria związane z wieloletnią pasją naszego Gościa. W szkole można uzyskać wykształcenie techniczne w następujących kierunkach zawodowych:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Energia odnawialna to nie tylko ładne hasło, to potrzeba dla nowych pokoleń i aktualne wyzwanie XXI wieku. Na kierunku tym wszechstronnie przygotowujemy młodzież do budowy, montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwent posiada umiejętności w zakresie pozyskiwania energii: słonecznej (fotowoltaika), wiatrowej (turbiny wiatrowe), wodnej (hydroelektrownie), geotermalnej (podziemne źródła gorącej wody), z biomasy (źródła rolnicze), z ruchu fal morskich i przypływów. OZE (odnawialne źródła energii) i energetyka hybrydowa to branża rozwijająca się na całym świecie z nieograniczonymi możliwościami zatrudnienia.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Budowa i eksploatacja elektrycznego taboru szynowego (elektrowozów), EZT (Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych) i wszelkich innych elektrycznych pojazdów w transporcie szynowym. Absolwent tego kierunku może zostać maszynistą u przewoźników transportu szynowego, pracownikiem w zakładach produkujących tabor szynowy, pracownikiem zakładów naprawczych i eksploatacyjnych. Zawód ten daje również perspektywę uzyskania licencji maszynisty w europejskich korytarzach transportowych i pracy w krajach UE na lokomotywach wielo-systemowych.

Technik transportu kolejowego

Transport kolejowy to przyszłość w europejskim transporcie towarowym i pasażerskim. W tym zawodzie absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z organizacją ruchu kolejowego, budową i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym, pracą stacji kolejowych, terminali towarowych i dworców pasażerskich. W tym zawodzie absolwent uzyskuje kwalifikacje bardzo poszukiwane przez wszystkich przewoźników kolejowych w komunikacji miejskiej, regionalnej i dalekobieżnej.

Technik elektryk

Urządzenia i systemy elektryczne, elektro-mobilność, UTO (Urządzenia Transportu Osobistego) – to wszystko oparte jest na wykorzystaniu energii elektrycznej. W tym zawodzie absolwent przygotowany jest do budowy/eksploatacji urządzeń elektrycznych, do projektowania i eksploatacji systemów elektrycznych z implementacją informatyki i automatyki cyfrowej. Możliwości przyszłego zatrudnienia są wprost nieograniczone, bowiem energia elektryczna jest podstawą działalności każdej dziedziny eksploatacji, produkcji i usług.

Technik logistyk

Logistyka to jedna z podstawowych aktywności nowoczesnej gospodarki. W tym kierunku kształtujemy umiejętności planowania, realizacji i nadzoru nad procesami logistycznymi. Zawód ten obejmuje nie tylko aktywności w szerokorozumianym transporcie (drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym), usługach magazynowych (logistyka magazynowa), produkcji przemysłowej (logistyka produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji), obsłudze i serwisu klienta (logistyka marketingu), gospodarowania odpadami (logistyka zwrotna), ale również takie aktywności jak logistyka w sferze zasobów pracy kwalifikowanej. Jest to więc obszerna sfera organizacji łańcuchów dostaw, łańcuchów usług,  a miejsca pracy dotyczą każdej dziedziny gospodarki.

Skip to content