Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
SukcesyWydarzeniaŻycie szkoły

Konferencja “Piąta strategia OK w SP 143”

Za nami konferencja upowszechniająca praktyki nauczycieli w ramach Klubu i Laboratorium Szkół Uczących Się Centrum Edukacji Obywatelskiej. Swoim zasięgiem obejmowała obszar dużo odleglejszy niż dwa brzegi Wisły, gdyż nasza placówka otworzyła szeroko drzwi dla gości z całej Polski. Nauczyciele, którzy wzięli udział w konferencji, poznali szkołę i metody pracy naszych nauczycieli. 

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania, w jaki sposób nauczyciele SP 143 rozwijają samodzielność myślenia uczniów i angażują ich w tworzenie zadań, które służą głębokiemu uczeniu się. Dzięki temu uczestnicy konferencji poznali założenia dotyczące pracy metodami: Myślącej Klasy, EduScrum, Design Thinking oraz rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i debatowania. W dalszej części mogli na żywo przekonać się, jak wyglądają te metody w praktyce, obserwując lekcje na różnych przedmiotach i poziomach edukacyjnych. Po przerwie obiadowej, pedagodzy przystąpili do pracy warsztatowej. Celem rozmów ,,stolikowych” była wymiana spostrzeżeń, refleksji i przekazanie informacji zwrotnej prowadzącym lekcje. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zgłębić wiedzę dotyczącą wszystkich metod zaprezentowanych tego dnia. 

Dzięki wieloletnim wysiłkom Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego naszej szkoły, ponownie otrzymaliśmy Certyfikat Lidera Szkół Uczących Się przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Konferencję przygotowały i poprowadziły: Magdalena Kowalczyk, Dorota Dominko-Boruc i Olga Sosnowska.

Dziękujemy nauczycielom, którzy otworzyli drzwi do swoich sal i przeprowadzili lekcje otwarte dla naszych gości: Pani Sylwii Bilskiej-Żmudzie, Pani Magdalenie Wojnarowskiej, Pani Oldze Sosnowskiej, Pani Agnieszce Trepkowskiej, Pani Margarycie Orzechowskiej, Pani Marcie Górskiej, Pani Annie Maciejowskiej, Pani Brygidzie Dzieniszewskiej-Hochbaum, Pani Merial Figiel oraz Panu Tomaszowi Plenznerowi. 

Dziękujemy również wszystkim pracownikom szkoły oraz wolontariuszom, którzy przygotowali naszą placówkę do przyjęcia tak licznie przybyłych gości.

Do następnego spotkania – zapraszamy na kolejne konferencje, a tymczasem do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

Skip to content