Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Ogłoszenia

Nowa numeracja sal

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie! Od roku szkolnego 2023/24 w Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie obowiązuje nowa numeracja sal lekcyjnych wg następującego schematu:
– sale w przyziemiu (na poziomie szatni) mają numery zaczynające się od 0 (np. 01, 07)
– sale na parterze mają numery zaczynające się od 1
– sale na 1 piętrze mają numery zaczynające się od 101
– sale na 2 piętrze mają numery zaczynające się od 201
Aby było nam wszystkim łatwiej się w tej nowej numeracji odnaleźć, na każdym piętrze zostały rozwieszone tabelki oraz strzałki kierujące do konkretnych pomieszczeń. Każda sala jest także oznaczona odpowiednim numerem. Oprócz tego poniżej zamieszczamy tabelkę porównującą starą numerację do nowej.

Skip to content