Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
OgłoszeniaRekrutacja

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie!
Zbliża się zakończenie roku szkolnego, a wraz z nim bardzo ważny dla ósmoklasistów moment otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, od którego zależy, do jakiej szkoły dostanie się uczeń. Chcielibyśmy tym wpisem wszystkim przypomnieć (lub poinformować), że na świadectwie po klasie ósmej oprócz ocen z przedmiotów z ostatniego roku znajdą się:
– ocena z przyrody z klasy 4 (ponieważ od 5 klasy jest biologia, która liczy się jako odrębny przedmiot)
– ocena z techniki z klasy 6 (której nie ma w klasach 7 i 8)
– ocena z plastyki z klasy 7 (której nie ma w klasie 8)
– ocena z muzyki z klasy 7 (której nie ma w klasie 8)
Warto wziąć te oceny pod uwagę, zwłaszcza obliczając możliwość otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Zachęcamy także uczniów w klasach 4-7, by pamiętali, że te przedmioty pojawią się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i z odpowiednim wyprzedzeniem postarali się o satysfakcjonujące ich oceny! Zaś ósmoklasistom życzymy powodzenia i dostania się do wymarzonych przez siebie szkół! 🙂

Źródło: https://www.prawo.pl/oswiata/oceny-z-plastyki-i-techniki-na-swiadectwie-w-szkole-podstawowej,515160.html

Skip to content