Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
OgłoszeniaStołówka

Terminy wpłat za posiłki w kwietniu 2023 r.

TERMIN WPŁAT ZA POSIŁKI – KWIECIEŃ

 27.03-07.04.2023

Nr rachunku bankowego (dedykowany jedynie wpłatom na posiłki szkolne):
15 1030 1508 0000 0005 5075 6099

Obiady w dniach: 3.04-28.04 (z wyłączeniem 6,7,10,11.04-przerwa świąteczna)         

16 dni x 5,50 zł = 88 zł

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy wysyłać zapytania na adres: obiady@sp143.waw.pl

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, od 22 stycznia 2018 r. jedyną możliwą formą płatności za posiłki (również te jednorazowe) jest przelew na konto żywieniowe szkoły. Możliwość opłaty za posiłki za pomocą przelewu bankowego dostępna jest w naszej szkole od kilku lat. Od 22.01. 2018r. obejmuje ona również posiłki „jednorazowe”.

Jak wygląda zakup pojedynczych obiadów? Przelew powinien być dokonany najpóźniej do godz. 8.30 (w dniu spożycia posiłku lub w dniach wcześniejszych) a jego potwierdzenie od razu wysłane (do godz. 8.45) na adres obiady@sp143.waw.pl Potwierdzenie można również przekazać dziecku w celu okazania w stołówce bezpośrednio przed posiłkiem. W ten sposób (robiąc jeden przelew) zakupić będzie można max 3 posiłki.

W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dzień/dni, w których będzie spożyty posiłek/posiłki. Obiad musi być zjedzony w dniu, w którym spożycie zostało zadeklarowane. Niespożyty posiłek tego dnia przepada. Jeżeli przelew obejmuje posiłek/ posiłki wykupione z wyprzedzeniem co najmniej 2-u dniowym, nie ma konieczności wysyłania potwierdzenia przelewu na adres mail oraz drukowania potwierdzenia. Istnieje możliwość  odwołania jednorazowych posiłków zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi poniżej.

Preferowaną formą odwołań jest wiadomość elektroniczna. Odwołania telefoniczne wymagają potwierdzenia pisemnego w sekretariacie szkoły. Terminem wpłat za posiłki w danym miesiącu jest zawsze* ostatni tydzień m-ca poprzedniego.

*Wyjątek stanowią miesiące: styczeń i wrzesień, W przypadku m-ca stycznia APELUJEMY O NIEWPŁACANIE za TEN MIESIĄC w GRUDNIU, gdyż tę wpłatę będziemy musieli Państwu zwrócić ze względu na wymagania postawione nam przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty a wpłaty trzeba będzie dokonywać powtórnie w styczniu.

Nr ŻYWIENIOWEGO rachunku bankowego:
15 1030 1508 0000 0005 5075 6099

Stawki żywieniowe za 1 dzień:
– obiad (zupa, drugie danie, napój) – 5,50 zł

Niezbędne  informacje, jakie należy zawrzeć w tytule przelewu:
– imię i nazwisko dziecka, klasa
– miesiąc, za który opłacamy posiłki
lub konkretne dni „ 1, 10, 15, 22. X”
lub: „bez piątków”
lub: „bez 14,18,22”
jeżeli posiłki nie będą spożywane codziennie

Odwołania posiłków zgłaszamy w dniu wydawania posiłku lub w dniach poprzedzających
– mail wysłany do godz. 9:00 w dniu wydawania posiłku lub wcześniej
obiady@sp143.waw.pl – najbardziej preferowany sposób
– osobiście w stołówce w godzinach 8.00 – 9:00

Podając: nazwisko, imię, klasę
(Do szkoły uczęszczają dzieci o tym samym nazwisku i imieniu)

Odwołanie posiłku za pomocą maila
Koniecznie w tytule maila (nie w jego treści) proszę zawrzeć następujące informacje :
nazwisko imię dziecka, klasa, dzień lub dni, w których dziecko nie będzie korzystało z
posiłków, np.:
– Jan Kowalski/ 1c/ 10.02.14 – 11.02.14.  lub:  Anna Nowak/ 4c/ 5, 10, 20.12.12.
– Nie ma konieczności podawania przyczyn nieobecności. Podana wyżej informacja jest dla nas wystarczająca w celu dokonania odwołania.
Jedyną podstawą zwrotu kosztów za niewykorzystane posiłki są zgłoszenia dokonywane w powyżej opisany sposób.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki – brak opłat w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z posiłków. Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane.

Skip to content