Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Prace uczniówŻycie szkoły

Myślenie krytyczne na lekcjach

W zeszłym roku grono pedagogiczne naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu Instytutu Krytycznego Myślenia. Od tego czasu na lekcjach wielu klas 1-8 pojawiają się specjalne zadania zwane rutynami krytycznego myślenia, które stosujemy niezależnie od przedmiotów. Uczymy odróżniać fakty od opinii, stawiać pytania, analizować, poszukiwać związków przyczynowo-skutkowych, wyciągać wnioski, ale i myśleć kreatywnie. Wykorzystując rutyny uczniowie pracują samodzielnie lub w zespołach. Niektóre z naszych lekcji zaczynają się wręcz od pytań uczniów “A czy dziś będą rutyny?”.

Skip to content