Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
ProjektyŚwietlica

Projekt “Z kulturą mi do twarzy”

Miło nam poinformować Państwa, że w tym roku szkolnym świetlica weźmie udział w III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Z kulturą mi do twarzy”. Celem zajęć jest wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji.

Wspólnie poszukamy wzorców postępowania i nauczymy się jak prawidłowo budować relację społeczne, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Przez udział w zajęciach wzmacniać będziemy poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Wzmocnimy u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkujemy ucznia ku wartościom. Do zobaczenia na zajęciach!

Wychowawcy świetlicy

Skip to content