Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Prace uczniówProjekty

Realizacja programu „Woda w ogrodzie i nie tylko”

Nauczyciele klas 0-2 realizowali w naszej szkole program “Woda w ogrodzie i nie tylko”. Przed rozpoczęciem programu nauczycieli spotkali się z pracownikami MDK, którzy wprowadzili ich w zagadnienie.

Podczas realizacji programu „Woda w ogrodzie i nie tylko” uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej dobrostanu wody w przyrodzie. Zapoznali się z roślinnością i zwierzętami żyjącymi w różnych zbiornikach wodnych, ale przede wszystkim interesowała ich przyroda związana z rzeką Wisłą, która daje mieszkańcom Warszawy nie tylko wodę, ale też ogrom roślinności i ptactwa, które żyje nad rzeką.

Sięgali też głębiej, co dzieje się pod wodą.  Uczniowie dowiedzieli się, że wodę należy oszczędzać na różne sposoby i jak wiele zależy od ich postawy, żeby chronić zasoby wodne. Dzieci w ramach tego projektu wykonywały duże plansze związane z oczkami wodnymi, pisały w zeszytach ciekawostki wodne, wykonywały prace przestrzenne, gry planszowe. Dzieliły się też swoimi przemyśleniami i wykonanymi pracami z pracownikiem MDK – p. Agnieszką Lepianką.

Podsumowaniem były wycieczki do jeziorka w Parku Skaryszewskim i spacery do okolicznych oczek wodnych. Każda z klas postawiła sobie inne cele – jedni obserwowali jeziorko, inni robili gry. Następnie dzieci wymieniały się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu spotkały się z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem uczniów. Nauczyciele realizujący program w naszej szkole czerpali inspiracje z materiałów udostępnionych przez koordynatora programu MDK.

Skip to content