Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
KonkursyŻycie szkoły

Szkolny konkurs ekologiczny ,,Zero Waste”

,,Dzień Ziemi 2022 & SP 143
Szkolny konkurs ekologiczny pod hasłem ,,Zero Waste” / „Recykling = drugie życie odpadów”

  1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas 4-8 szkoły SP 143

  1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie ekologicznego trybu życia zgodnego z Zasadami Zrównoważonego Rozwoju. Uświadomienie młodym ludziom niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko przyrodnicze, żyjącą w nim faunę i florę oraz człowieka. Poprzez udział w konkursie pragniemy zachęcić wszystkich do zgłębienia zasad recyklingu. Chcemy pokazać, że można zrobić coś z niczego i w prosty sposób chronić środowisko.

Idea ,,Zero Waste” to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań
i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza

  1. Tematyka konkursu:

Konkurs ten będzie polegał na wykonaniu prac z różnego rodzaju odpadów domowych m.in. papieru, butelek plastikowych, kartonów, puszek, zużytych opakowań, starych mebli, sprzętów AGD itp.

Mogą to być np.: zabawki, biżuteria, sprzęty użytkowe np. lampka, torba na zakupy, piórnik lub inne wyroby, które mogą się jeszcze przydać człowiekowi.

Prace muszą być zgodne z tematem, czyli muszą przedstawiać „drugie życie” odpadów.

  1. Forma prac:

 Wykonane przedmioty mogą być z dowolnego materiału: papier, drewno, metal, tworzywa sztuczne. Swoje dzieło należy złożyć wraz z opisem jego przeznaczenia (co to jest i do czego służy). Przedmioty nie mogą być większe przy podstawie niż format 50 cm na 50 cm.

  1. Ocena prac:

Oceniana będzie przede wszystkim oryginalność i użyteczność „dzieła”, estetyka jego wykonania, ilość i rodzaj odpadów z których zostało wykonane oraz potencjalna długowieczność jego użytkowania w życiu codziennym. Prace będą oceniane przez Komisją Konkursową utworzoną przez nauczycieli Zespołu Przyrodniczego w SP 143. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna I, II i III nagrodę.

  1. Termin i miejsce składania prac:

Prace składamy do 13 maja 2022r. do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (p. Żaneta Oklesińska, p. Maciej Wroniszewski). Zgłoszona praca musi zawierać wyraźny opis:

imię i nazwisko autora , klasa oraz krótki opis do czego służy prezentowany przedmiot.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane społeczności SP143 podczas szkolnego wiosennego pikniku oraz na szkolnej stronie internetowej . Po prezentacji, komisja konkursowa wybierze trzech zwycięzców. Uczniowie, którzy zajmą I, II, III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe, oraz zostaną uhonorowani odpowiednimi ocenami w dzienniku z wybranych przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, przyroda). Dyplomy i nagrody zostaną przekazane najpóźniej do połowy maja 2022. Prace po wystawie konkursowej powinny zostać odebrane przez uczestników by w pełni wykorzystywać je w życiu codziennym.

Inspiracje dla uczestników:

https://www.youtube.com/watch?v=JqF43LAeiHo

Skip to content