Terminy wpłat za posiłki w KWIETNIU 2022 r.

Terminy wpłat za posiłki za KWIECIEŃ 2022 r.

TERMINY WPŁAT ZA POSIŁKI ZA KWIECIEŃ

 28.03-4.04.2022

Nr rachunku bankowego (dedykowany jedynie wpłatom na posiłki szkolne):

15 1030 1508 0000 0005 5075 6099

Płatności dokonujemy tak samo jak w ubiegłych miesiącach na powyższy nr rachunku bankowego.

 

Informacja dla klas 1-8

Obiady w dn. 1-30.04.2022

(z wyłączeniem 14-19.04 – Święta Wielkanocne)                     17  dni x 5,50 zł = 93,50 zł

 

Informacja TYLKO dla klasy 0 

Obiady w dn. 1-30.04.2022

(z wyłączeniem 18.04 – Poniedziałek Wielkanocny)                  20 dni x 5,50 zł = 110 zł

Śniadania i podwieczorki w dn. 1-30.04.2022 

(z wyłączeniem 18.04 – Poniedziałek Wielkanocny)                   20 dni x 3,5 zł = 70

Obiady, śniadania, podwieczorki w dn. 1-30.04.2022

(z wyłączeniem 18.04 – Poniedziałek Wielkanocny)                   20 dni x 9 zł = 180 zł

 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy wysyłać zapytania na adres:   obiady@sp143.waw.pl

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r.brak opłat w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z posiłków.

UWAGA!!!!

Zmiana w sposobie płatności za posiłki.

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, od 22 stycznia 2018 r. jedyną możliwą formą płatności za posiłki (również te jednorazowe) jest przelew na konto żywieniowe szkoły.

Możliwość opłaty za posiłki za pomocą przelewu bankowego dostępna jest w naszej szkole od kilku lat. Od 22.01. 2018r. obejmuje ona również posiłki „jednorazowe”. Jak wygląda zakup pojedynczych obiadów? Przelew powinien być dokonany najpóźniej do godz. 8.30 ( w dniu spożycia posiłku lub w dniach wcześniejszych) a jego potwierdzenie od razu wysłane (do godz. 8.45) na adres j.kandzierska@sp143.waw.pl. Potwierdzenie można również przekazać dziecku w celu okazania w stołówce bezpośrednio przed posiłkiem. W ten sposób (robiąc jeden przelew) zakupić będzie można max 3 posiłki. W treści maila należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dzień/dni, w których będzie spożyty posiłek/posiłki. Obiad musi być zjedzony w dzień, w którym spożycie zostało zadeklarowane. Niespożyty posiłek tego dnia przepada. Jeżeli przelew obejmuje posiłek/ posiłki wykupione z wyprzedzeniem co najmniej 2-u dniowym, nie ma konieczności wysyłania potwierdzenia przelewu na adres mail oraz drukowania potwierdzenia.

Istnieje możliwość  odwołania jednorazowych posiłków zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi poniżej.

Preferowaną formą odwołań jest wiadomość elektroniczna. Odwołania telefoniczne wymagają potwierdzenia pisemnego w sekretariacie szkoły.

 

Terminem wpłat za posiłki w danym m-cu jest zawsze* ostatni tydzień m-ca poprzedniego.

*Wyjątek stanowią m-ce: styczeń i wrzesień, W przypadku m-ca stycznia APELUJEMY O NIE WPŁACANIE za TEN M-ĄC w m-cu GRUDNIU, gdyż tą wpłatę będziemy musieli Państwu zwrócić ze względu na wymagania postawione nam przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty a wpłaty trzeba będzie dokonywać powtórnie w styczniu.

Nr ŻYWIENIOWEGO rachunku bankowego:

15 1030 1508 0000 0005 5075 6099

 

Stawki żywieniowe za 1 dzień:

– obiad (zupa, 2-gie danie, napój) –                          5,50 – zł

– śniadanie z podwieczorkiem  –                              3,50 – zł

– pełen pakiet (obiad, śniadanie, podwieczorek)             9 – zł

 

TYLKO DLA DZIECI W KLASIE „0” istnieje możliwość zakupu śniadań i podwieczorków.

Dzieci starsze mogą spożywać jedynie obiad.

 

Niezbędne  informacje, jakie należy zawrzeć w tytule przelewu :

– imię i nazwisko dziecka, klasa

– „obiad” (ob)  lub „obiad, śniadanie + podwieczorek” ( ob+śn+pd)  lub „śniadanie + podwieczorek” (śn+pd)

–  miesiąc, za który opłacamy posiłki

lub konkretne dni „ 1, 10, 15, 22. X”

lub:” bez piątków”

lub: „bez 14,18,22”

jeżeli posiłki nie będą spożywane codziennie

 

W  przypadku odwołań posiłków z ubiegłego miesiąca, warunkiem koniecznym dokonania wpłaty jest wcześniejszy kontakt mailowy (obiady@sp143.waw.pl) lub telefoniczny (22 617-72-32 wew.114) w celu ustalenia kwoty przelewu.

 

Karnety wydawane są po wpływie pieniędzy na konto. Informację na ten temat szkoła posiada ( w zależności od godziny przelewu i banku) najczęściej do 2 dni po dokonanej operacji.

Odwołania posiłków zgłaszamy w dniu wydawania posiłku lub w dniach poprzedzających

  • mail max do godz. 9:00 w dniu wydawania posiłku lub wcześniej  obiady@sp143.waw.pl – najbardziej preferowany sposób
  • osobiście w stołówce w godzinach     7.15 – 9:00 (karta odwołań – wymagany podpis opiekuna)
  • telefonicznie w godzinach                  7.30 –  9:00 (odwołanie telefoniczne wymaga potwierdzenia odwołania podpisem na karcie odwołań w ciągu max 2 tygodni od zgłoszenia w stołówce szkolnej w godzinach 7.00-14.30)

Podając: nazwisko, imię, klasę

(Do szkoły uczęszczają dzieci o tym samym nazwisku i imieniu)

Odwołanie posiłku za pomocą maila

Koniecznie w tytule maila (nie w jego treści) proszę zawrzeć następujące informacje : nazwisko imię dziecka, klasa, dzień lub dni, w których dziecko nie będzie korzystało z posiłków, np.:

  • Jan Kowalski/ 1c/ 10.02.14 – 11.02.14.  lub:  Anna Nowak/ 4c/ 5, 10, 20.12.12.
  • Nie ma konieczności podawania przyczyn nieobecności. Podana wyżej informacja jest dla nas wystarczająca w celu dokonania odwołania.

Jedyną podstawą zwrotu kosztów za niewykorzystane posiłki są zgłoszenia dokonywane w powyżej opisany sposób.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki – brak opłat w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z posiłków. Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane.

Skip to content