Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Fundacja STEFANKAOgłoszenia

Rekrutacja na zajęcia łatwego pisania dla klas 7

Fundacja Stefanka wspólnie z Pracownią z oknem na świat
organizuje zajęcia Łatwego Pisania dla klas 7

Jest to kurs, gdzie uczestnicy uczą się oraz doskonalą swoje umiejętności w pisaniu form wypowiedzi.

Podczas kursu uczestnicy nie tylko nabywają umiejętności pisania form wypowiedzi, ale też poznają kryteria oceniania ich prac, do których muszą dostosować swoje prace, by dostać jak najwyższą punktację.

Planowanych jest 8 zajęć po 85 minut. 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

·  warsztatowy charakter zajęć (ćwiczenia aktywizujące, praca w grupach),

·  omówienie wszystkich form wypowiedzi krok po kroku,

·  tworzenie bazy przydatnego słownictwa,

·  omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania,

·  informacja zwrotna od trenera po każdej pracy domowej.

Zajęcia będą odbywać się w czwartki o 15:00.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem fundacji Stefanka na e-mail: koordynator.fundacja.stefanka@gmail.com

Skip to content