Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
BibliotekaWydarzeniaŻycie szkoły

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Międzynarodowy Dzień Pokoju, obchodzony corocznie 21 września, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku. Obchody rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ, który uderza w Dzwon Pokoju znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku, na którym widnieje napis: „Niech żyje absolutny pokój na świecie”. Obchody mają zwrócić uwagę społeczeństw na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju oraz sprzeciw wobec wojen. „Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest również to, by 21 września był obchodzony jako dzień globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz ma stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości”. Można w tym dniu nosić odznakę w kształcie gołębia pokoju.

Z tej okazji w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia na temat pokoju w oparciu o hasło „Pokój na Ziemi zaczyna się w nas samych” oraz wystawa książek o tematyce wojennej. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wybranych wartościowych książek dla dzieci i młodzieży.

Skip to content