Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
OgłoszeniaStołówka

Terminy wpłat za posiłki podczas dyżuru zerówki 2021 r.

TERMINY WPŁAT ZA POSIŁKI ZA DYŻUR ZERÓWEK 2021

 25.06-05.07.2021

Nr rachunku bankowego (dedykowany jedynie wpłatom na posiłki szkolne):

15 1030 1508 0000 0005 5075 6099

 

Informacja TYLKO dla klasy 0 

Obiady w dn. 01-21.07.2021                                                      15 dni x 4,2 zł.= 63 zł. 

Śniadania i podwieczorki w dn. 01-21.07.2021                        15 dni x 3,5 zł.= 52,5 zł.

Obiady, śniadania, podwieczorki w dn. 01-21.07.2021            15 dni x 7,7 zł.= 115,5 zł.

 

Informacja dla Rodziców z SP185

W przypadku, gdy dziecko ma alergię lub nietolerancję na dany produkt proszę Rodziców o kontakt na adres: obiady@sp143.waw.pl

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy wysyłać zapytania na adres:   obiady@sp143.waw.pl

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r.brak opłat w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z posiłków.

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, od 22 stycznia 2018 r. jedyną możliwą formą płatności za posiłki (również te jednorazowe) jest przelew na konto żywieniowe szkoły.

Istnieje możliwość  odwołania jednorazowych posiłków zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi poniżej.

Preferowaną formą odwołań jest wiadomość elektroniczna. Odwołania telefoniczne wymagają potwierdzenia pisemnego w sekretariacie szkoły.

 

Terminem wpłat za posiłki w danym m-cu jest zawsze* ostatni tydzień m-ca poprzedniego.

 

Niezbędne  informacje, jakie należy zawrzeć w tytule przelewu :

– imię i nazwisko dziecka, klasa

– „obiad” (ob)  lub „obiad, śniadanie + podwieczorek” ( ob+śn+pd)  lub „śniadanie + podwieczorek” (śn+pd)

–  miesiąc, za który opłacamy posiłki

lub konkretne dni „ 1, 10, 15, 22. X”

lub:” bez piątków”

lub: „bez 14,18,22”

jeżeli posiłki nie będą spożywane codziennie

 

Odwołania posiłków zgłaszamy w dniu wydawania posiłku lub w dniach poprzedzających

  • mail max do godz. 9:00 w dniu wydawania posiłku lub wcześniej  obiady@sp143.waw.pl – najbardziej preferowany sposób
  • osobiście w stołówce w godzinach     7.15 – 9:00 (karta odwołań – wymagany podpis opiekuna)
  • telefonicznie w godzinach                  7.30 –  9:00 (odwołanie telefoniczne wymaga potwierdzenia odwołania podpisem na karcie odwołań w ciągu max 2 tygodni od zgłoszenia w stołówce szkolnej w godzinach 7.00-14.30)

Podając: nazwisko, imię, klasę

(Do szkoły uczęszczają dzieci o tym samym nazwisku i imieniu)

Odwołanie posiłku za pomocą maila

W mailu proszę zawrzeć następujące informacje : nazwisko imię dziecka, klasa, dzień lub dni, w których dziecko nie będzie korzystało z posiłków, np.:

  • Jan Kowalski/ 1c/ 10.02.14 – 11.02.14.  lub:  Anna Nowak/ 4c/ 5, 10, 20.12.12.
  • Nie ma konieczności podawania przyczyn nieobecności. Podana wyżej informacja jest dla nas wystarczająca w celu dokonania odwołania.

Jedyną podstawą zwrotu kosztów za niewykorzystane posiłki są zgłoszenia dokonywane w powyżej opisany sposób.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki – brak opłat w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z posiłków. Wpłaty po terminie nie będą przyjmowane.

Skip to content