Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
OgłoszeniaPomoc psychologiczno-pedagogicznaProjekty

Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0

Szanowni Państwo, miło jest nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie “Lokalny system wsparcia w ramach partnerstwa dla Dzieci Pragi Południe 4.0”.

Projekt PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE 4.0 jest kontynuacją projektów „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe”, “Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0” oraz “Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0”  współrealizowanych ze środków m.st. Warszawy w latach 2013-2020

Projekt powstał w 2013 roku przy współpracy zrzeszonych w konsorcjum pięciu organizacji pozarządowych oraz Klubu Sportowego „Drukarz”, działających na terenie dzielnicy Praga Południe na rzecz dzieci i młodzieży. Aktualnie konsorcjum tworzą cztery organizacje: Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko” – Lider projektu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Centrum Aktywności Lokalnej i Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA.

W edycji 4.0 udział wezmą:

  • Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko” – Lider projektu,
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
  • Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA,
  • Stowarzyszenie Gradiam.

Celem projektu jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych oraz społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zamieszkujących dzielnicę Praga Południe. Bazując swoje działania na doświadczeniu z poprzednich lat zakładamy poprawę ocen i frekwencji szkolnej, kompetencji społecznych dzieci i młodzieży i ich rodzin, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, jakimi są przemoc rówieśnicza i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Zadanie ma również na celu rozwój współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Pragi – Południe.

W ramach projektu, wsparcie edukacyjne, psychologiczne oraz socjalne, a także możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, sportowych, wycieczkach i wyjazdach otrzyma 600 osób (dzieci i młodzieży). Połowę odbiorców będą stanowiły dzieci ze szkół objętych programem rewitalizacji – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 72, Szkoły Podstawowej nr 255 oraz Szkoły Podstawowej nr 60.

Od 2016 roku “Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe” współpracuje z działającym na terenie Dzielnicy Praga – Południe Konsorcjum pn. “Rodzina Wspólna Sprawa” skierowanym do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, tworząc komplementarny Lokalny System Wsparcia w Dzielnicy.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie https://dziecipragi.org.pl/szkoly/.

Skip to content