Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Ogłoszenia

Wytyczne dla ósmoklasistów na dni egzaminu

Drodzy ósmoklasiści! Prosimy, byście zapoznali się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi organizacji egzaminu w dniach 25-27 maja.

WYTYCZNE – EGZAMIN 2021

 1. Zdający nie mogą stać w dużych grupach przed wejściem do szkoły i do sal egzaminacyjnych.
 2. Uczniowie zanim zaczną pisać egzamin powinni mieć w budynku szkoły zakryte usta i nos własną maseczką.
 3. Podobnie wychodząc z sali po egzaminie uczniowie zakładają maseczki.
 4. Przy drzwiach wejściowych uczniowie muszą zdezynfekować ręce.
 5. Na teren szkoły podczas egzaminu mogą wejść tylko uczniowie, członkowie komisji egzaminacyjnej, nauczyciel mający w tym dniu dyżur opiekuńczy oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły.
 6. Na teren szkoły w dniu egzaminu zdający nie mogą wnosić żadnych zbędnych przedmiotów: maskotek, telefonów komórkowych itp.
 7. W budynku szkoły obowiązuje zachowywanie 1,5m dystansu między osobami.
 8. Członkowie komisji zwracając się do uczniów i podając im różne materiały: naklejki, zestawy itp.: będą musieli mieć maseczki i rękawiczki.
 9. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasiści opuszczają salę i wychodzą z budynku szkoły.
 10. Każdy z uczniów musi mieć ze sobą własne przybory do pisania oraz linijkę.
 11. Uczniowie cudzoziemscy przynoszą własny słownik.
 12. Zdający powinni mieć ze sobą własną butelkę wody.
 13. Zdający mogą opuścić sale egzaminacyjną najwcześniej po upływie godziny od momentu rozpoczęcia samodzielnej pracy z zestawem.

ORGANIZACJA –INFORMACJE DLA UCZNIA

 1. W dniach egzaminów uczniowie klas VIII przychodzą na ustaloną godzinę zgodnie z przekazaną informacją
 2. Uczniowie po dezynfekcji rąk idą bezpośrednio pod salę, w której piszą egzamin.
 3. Obowiązuje strój galowy.
 4. Uczniowie przynoszą ze sobą:
  1. ważną legitymację.
  2. linijkę
  3. co najmniej trzy czarne długopisy ( nie pisaki i nie długopisy zmazywalne).
 5. Uczniowie do sali mogą wnieść wyłącznie przybory do pisania i przyrządy geometryczne, legitymację, chusteczki higieniczne oraz wodę.
 6. Wodę w butelkach ustawiają na podłodze przy nodze stolika. Woda nie powinna stać na stole bo może dojść do zalania zestawu.
 7. Uczniowie do sali nie wnoszą toreb oraz plecaków.
 8. Podczas egzaminu zdający nie korzystają z korektorów i kalkulatorów.
 9. Praca ucznia powinna być samodzielna.
Skip to content