Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
ProjektyŻycie szkoły

TAK dla projektów!

W nowoczesnej edukacji coraz więcej mówi się o postawie agile oraz pracy metodą projektów Scrum. Twórcą eduScruma jest holenderski nauczyciel Willy Wijnands, który przystosował metodę do warunków edukacji. Pracując według zasad eduScrum, uczniowie stają się bardziej świadomi samych siebie, uczą się pracy zespołowej, poznają swoje kompetencje, budują relacje z innymi, są kreatywni, potrafią odpowiednio się komunikować oraz krytycznie myśleć. Realizowanie projektów opiera się na samodzielnym podejmowaniu decyzji przez uczniów, którzy poruszają się wokół celów określonych przez nauczyciela. Uczniowie sami dobierają sposoby pracy, przejmują odpowiedzialności za własny proces rozwoju i uczenie się. Metodę eduScrum wdrażamy obecnie w dwóch klasach – zerówce oraz klasie 3a. Od września obydwa zespoły stopniowo poznawały kolejne elementy tej metody i realizowały projekty (również w toku pracy zdalnej).

Skip to content