Warsztaty bibliotekarzy

W dniu 27 lutego 2019 r. w naszej szkolnej bibliotece odbyły się warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy z Sieci współpracy i samokształcenia Inspiracje są wśród nas na temat: O szczęściu czule i bez znieczulenia. Zajęcia prowadziła p. Iwona Szagała z Wydziału Informacyjno–Bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Podczas zajęć uczestnicy analizowali literaturę dotyczącą postaw życiowych zaczerpniętą z wystawy książek zatytułowanej KIERUNEK SZCZĘŚCIE. Spotkanie miało na celu integrację osób zainteresowanych wspólnymi działaniami w zakresie promowania czytelnictwa wśród uczniów. Śledzenie rynku wydawniczego i opinii fachowców o wybranych książkach, poszerzanie wiedzy o wartościowych nowościach wydawniczych. Czerpanie z wiedzy, pomysłów i umiejętności poszczególnych członków sieci dla nowych inspiracji i działań oraz wdrażanie nowo nabytych umiejętności i pomysłów do codziennej pracy z uczniami.

Zdjęcia pochodzą ze strony https://www.facebook.com/pbwimkenwwarszawie/posts/2694722357235409.

Skip to content