Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
Lato w Mieście

Lato w Mieście 2018 – zapisy na wolne miejsca

Zgodnie z harmonogramem Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się 21 czerwca 2018 roku od godziny 12.00. Zapisy na wolne miejsca będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 roku. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy wypełnili kartę kwalifikacyjną w elektronicznym systemie zapisów – za pośrednictwem strony internetowej https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl – w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku, ale nie dokonali do 18 czerwca 2018 roku potwierdzenia woli uczestnictwa w szkole do której uczeń został zakwalifikowany, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinni:

  1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
  2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę, podać numer PESEL dziecka, na podstawie którego zostanie wygenerowana karta kwalifikacyjna;
  3. Po wygenerowaniu karty kwalifikacyjnej przez szkołę, rodzic / prawny opiekun składa podpis;
  4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku w elektronicznym systemie zapisów (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) nie wypełnili karty kwalifikacyjnej, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu  „Lato w Mieście 2018” powinni:

  1. Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od 21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
  2. Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę, upoważniony pracownik w szkole wprowadza dane o dziecku do elektronicznego systemu zgłoszeń;
  3. Po wprowadzeniu niezbędnych danych, osoba wypełniająca generuje wersję papierową karty, na której rodzic / prawny opiekun składa podpis;
  4. Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  5. Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

Po więcej szczegółów dotyczących Lata w Mieście 2018 zapraszamy tutaj.

Skip to content