Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
BibliotekaOgłoszenia

Wybierz nowe książki do naszej biblioteki!

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020. Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem tego programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek poprzez zakup nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych.

W ramach Programu zakupione będą nowości wydawnicze w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W związku z tym biblioteka szkolna ogłasza plebiscyt na książki do zakupienia w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa! Podajcie tytuły książek dla Was ważnych, które warto przeczytać i chcielibyście, by znalazły się w naszej bibliotece. Kartki z tytułami książek należy przynieść do biblioteki do dnia 8 czerwca 2018 r. Czekamy na Wasze propozycje!

nauczyciele bibliotekarze

Skip to content